Một số tin RFA ngày 10/05/2018 (Bản tin số 2) - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 10/05/2018 (Bản tin số 2)

✅ Chuyện dài trạm thu phí B.O.T

✅ Tin tức thời sự: Tiêu hủy lịch để bàn của Trung Quốc in sai chủ quyền Việt Nam