"Làm giám mục là vì đoàn chiên chứ không vì sự nghiệp" (Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 15/05/2018)

Về đầu trang