"Hãy để các trẻ em đến với Thầy Giêsu" - Lm. Giuse Nguyễn Khánh Sơn, CSSR.

TIN BÀI KHÁC


Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Mc 10,13-16):
✔️ 26.05: Nên như trẻ nhỏ
✔️ Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy 26/05/2018
✔️ Phút cầu nguyện: Thứ Bảy 26/05/2018

To Top