Giáo Hội Việt Nam đã có vị Tân Đại Diện Toà Thánh.

Về đầu trang