Ghi nhận những nỗ lực của con

Phần I :

Phần II :

Tin liên quan:
✔️ Cha mẹ hấp dẫn hơn game và Facebook?
✔️ Làm gì khi con ăn vạ?
✔️ Hỗ trợ, vấn an và động viên con em
✔️ Khi con là công cụ cho ước mơ của cha mẹ
Về đầu trang