"Đừng ngăn cản người ta làm việc tốt" - Lm. Giuse Nguyễn Khánh Sơn, CSSR.


Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Mc 9,37-39):
✔️ 23.05: Sứ vụ rao giảng Tin Mừng
✔️ Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư 23/05/2018
✔️ Phút cầu nguyện: Thứ Tư 23/05/2018
Về đầu trang