Đẹp quá, mà cũng cần thiết nữa Phiên Chợ Xanh Tử Tế

Người ta đến Phiên Chợ Xanh Tử Tế không chỉ bởi có những sản phẩm đặc sắc từ nhiều vùng miền, mà họ đến vì sự tử tế, xanh, sạch trong từng sản phẩm mà người bán cam kết.

Mô hình này có được giới thiệu với người dân ở những địa phương khác để lan truyền điều tử tế không?

Cùng theo dõi về chuỗi hành trình đem sự tử tế đến người tiêu dùng!

Về đầu trang