Đài Chân Lý Á Châu: Chương trình 08g30, Thứ Ba 08/05/2018 - Yêu Chúa

Nóng