Đặc khu cho thuê đất 99 năm, có khác gì cắt đất giao cho ngoại bang biến thành khu di dân - Yêu Chúa

Nóng

Đặc khu cho thuê đất 99 năm, có khác gì cắt đất giao cho ngoại bang biến thành khu di dân


Tin liên quan:
✔️ Nghịch lý về Đặc khu Kinh tế
✔️ Đặc khu màu gì?
✔️ Những điểm bất ổn của luật đặc khu
✔️ Cho thuê đất 99 năm và câu chuyện bấm nút của đại biểu quốc hội Nguyễn Minh Thuyết
✔️ Lo ngại Vân Đồn thành Crimea thứ hai nếu giao đất 99 năm
✔️ Phát hiện bản đồ của Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa, đề nghị chia sẻ rộng rãi


Thác Bản Giốc đẹp đẽ thế, nay còn không?

Đọc lại lịch sử đi các bố. Người Việt Nam không ai quên một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây. Nỗi khổ mất nước, nỗi đau làm nô lệ các ông quên rồi sao?

100 năm là một thế kỷ, các ông nhớ nhé! Một trăm năm là mấy thế hệ ra đời. Thế mà các ông cho nước ngoài thuê đất 99 năm. Ấy! Cho thuê 99 năm thì xem như bán đất rồi còn chi nữa. Mà bán đất chính là bán cho ngoại bang biến thành khu di dân mới cho họ, đúng vậy không? Họ đã âm mưu thế mà. Những bài học ở ngay trên nước ta và một số nước trên thế giới đã chứng minh điều đó dù chưa phải là đặc khu tự trị. Bây giờ giao hẳn cho họ, hậu quả thế nào đã thấy trước.

Hiện nay dọc bờ biển nước ta, các doanh nghiệp đã nắm gần hết, đôi ba năm nữa dọc theo hơn ba ngàn cây số đều là tài sản của doanh nghiệp, kể cả những khu vực được cho là an ninh quốc gia, là lá chắn phòng thủ, là con mắt canh chừng giặc thù. Mà thực sự các doanh nghiệp này có tiền đâu, toàn đi vay. Đùng một cái, các doanh nghiệp tuyên bố mất khả năng chi trả nợ vay khi xây dựng các công trình, mà các ông chủ nợ đều là từ ông bạn vàng bốn tốt. Lẽ đương nhiên họ phải lấy đất đai, tài sản trừ nợ. Và họ chiếm cả dãy bờ biển nước ta một cách hợp pháp. Âm mưu này lộ quá rõ mà sao các lãnh đạo ta lại cứ làm ngơ, lạ thật! Lại có nhiều nơi chuyện giao đất, giao biển lại sốt sắng một cách rất nhiệt tình như ông chủ tịch Quảng Ngãi, Quảng Trị...

Bây giờ cộng thêm các đặc khu kinh tế bán 99 năm, mà các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cũng đều nằm ở bờ biển cả. Họ làm gì, trang bị gì, tổ chức gì trong những vùng đất đó, ai kiểm soát được. Và khi có biến cố, họ kiểm soát từ ngoài khơi cho đến bờ. Từ trên rừng, lâu nay bô xít Tây Nguyên, Lâm Đồng, họ làm gì ta không biết được, rừng ta đã cho thuê 50, 70 năm, họ làm chi ta cũng chẳng hay. Rồi đã có lúc Formosa đòi lập khu tự trị. Thế thì lúc đó, tình hình của ta nằm như thế bánh mì kẹp thịt. Ngoài biển đánh vào, trên rừng đánh xuống, đồng bằng thì lúc nhúc người của chúng mật phục lâu nay với bình phong là doanh nghiệp , công ty, trang trại. Lúc đó, ta sẽ chống chọi thế nào?

Tình hình như thế này mà lại mở đặc khu và thuận tình cho thuê 99 năm thì có khác gì tạo mọi thuận lợi để giặc cướp nước ta mà không cần phát súng nào. 50 năm là đã sợ rồi, đây cả gần trọn thế kỷ.

Binh pháp của họ từ xưa đến nay đã quan niệm rằng: Không đánh mà thắng mới là thượng sách. Hà cớ gì chúng ta lại tạo điểu kiện cho giặc, hà hơi tiếp sức cho giặc để chúng được hưởng cái thượng sách ấy?

28/05/2018
Đỗ Duy Ngọc
Tin liên quan:
✔️ Nghịch lý về Đặc khu Kinh tế
✔️ Đặc khu màu gì?
✔️ Những điểm bất ổn của luật đặc khu
✔️ Cho thuê đất 99 năm và câu chuyện bấm nút của đại biểu quốc hội Nguyễn Minh Thuyết
✔️ Lo ngại Vân Đồn thành Crimea thứ hai nếu giao đất 99 năm
✔️ Phát hiện bản đồ của Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa, đề nghị chia sẻ rộng rãi