30.05: Quyền lực


Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Mc 10,32-45):
✔️ "Cùng tâm tư với Thầy" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR.
✔️ Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư 30/05/2018
✔️ Phút cầu nguyện: Thứ Tư 30/05/2018
Về đầu trang