02.04: Yêu mến Chúa là sống lời Chúa - Yêu Chúa

Nóng