Thánh lễ Chúa Nhật V Phục Sinh, năm B, 29/04/2018 - Yêu Chúa

Nóng