"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR.

TIN BÀI KHÁC

Về đầu trang