Một số tin RFA ngày 19/04/2018 (Bản tin số 1) - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 19/04/2018 (Bản tin số 1)

- Tràn lan những qui định phi lý

- Tin tức thời sự: Khám nhà hai cựu chủ tịch tỉnh Đà Nẵng