Một số tin RFA ngày 17/04/2018 (Bản tin số 1) - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 17/04/2018 (Bản tin số 1)

- “Facebook không nên ủng hộ thể chế độc tài”

- Tin tức thời sự: Hàng ngàn công an bao vây buổi lễ kỷ niệm 1 năm khủng hoảng Đồng Tâm