Một số tin RFA ngày 11/04/2018 (Bản tin số 2) - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 11/04/2018 (Bản tin số 2)

- Hội nghị Trung ương 7 sẽ bàn luận chuyện gì?

- Hơn 6 ngàn người Việt kết hôn với người Đài Loan