Một số tin RFA ngày 11/04/2018 (Bản tin số 1) - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 11/04/2018 (Bản tin số 1)

- Thiếu nước, sạt lở đất ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

- Tin tức thời sự: Giới hoạt động Việt Nam cáo buộc Facebook kiểm duyệt nội dung

- Giới bất đồng nhận định về chiến dịch chống tham nhũng

- Tin tức thời sự: Giải quyết tin về nạn chung tiền cho Hải Quan ở Hải Phòng