LIVE: Đại lễ Phục Sinh tại Đền thờ thánh Phêrô (Vatican), do ĐTC Phanxicô chủ sự - Yêu Chúa

Nóng