Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với ĐTC, 29/04/2018: Thầy là cây nho, anh em là nhành - Yêu Chúa

Nóng