"Không có Chúa Giêsu, chúng ta không thể làm được việc gì" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op. - Yêu Chúa

Nóng