ĐGH Phanxicô với tân linh mục: "Xin các con, đừng bao giờ mệt mỏi khi tỏ lòng thương xót!" - Yêu Chúa

Nóng