Đài Chân Lý Á Châu, chương trình 8g30, Thứ Sáu 06/04/2018 - Yêu Chúa

Nóng