Bài giảng lễ kỷ niệm 25 năm "Gia đình Truyền tin" (Gx. Ba Chuông), đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

TIN BÀI KHÁC


Bài giảng lễ kỷ niệm 25 năm "Gia đình Truyền tin" (Gx. Ba Chuông), đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông tòa Tgp. Sài Gòn

Về đầu trang