Việt Nam ngưng dự án Cá Rồng Đỏ và Trung Quốc tập trận trên Biển Đông - Yêu Chúa

Nóng