LIVE: Trò chuyện cùng Trung tá Hải quân Mỹ gốc Việt Nguyễn Anh Tuấn: "Tìm hiểu hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và chiếc lược hải quân của Hoa Kỳ" - Yêu Chúa

Nóng

LIVE: Trò chuyện cùng Trung tá Hải quân Mỹ gốc Việt Nguyễn Anh Tuấn: "Tìm hiểu hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và chiếc lược hải quân của Hoa Kỳ"