ĐTC Phanxicô dâng lễ cầu nguyện cho cố TGM Phao-lô Bùi Văn Đọc - Yêu Chúa

Nóng