Một số tin RFA ngày 27-03-2018 (Bản tin số 2) - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 27-03-2018 (Bản tin số 2)

- Người Việt tại Pháp biểu tình chống TBT Nguyễn Phú Trọng

- Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị ra tòa hay không?