Một số tin RFA ngày 09-03-2018 - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 09-03-2018

- Dân Đà Nẵng với chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ

- Tin tức thời sự: Nợ nước ngoài quá hạn của Việt Nam hơn 470 triệu