Một số tin RFA ngày 08-03-2018 - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 08-03-2018

- Cuộc chiến chống tham nhũng và tương lai Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

- Tin tức thời sự: Bạc Liêu trở thành trung tâm công nghiệp tôm của quốc gia