Một số tin RFA ngày 06-03-2018 - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 06-03-2018

- Trung Quốc áp dụng kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt để kiểm soát người dân

- Tin tức thời sự: Hàng không mẫu hạm Mỹ thăm Việt Nam, thách thức Trung Quốc