ĐGH Phanxicô rửa chân cho 12 tù nhân: Đức Giêsu rửa chân như một ví dụ về cách chúng ta đối xử với nhau - Yêu Chúa

Nóng

ĐGH Phanxicô rửa chân cho 12 tù nhân: Đức Giêsu rửa chân như một ví dụ về cách chúng ta đối xử với nhau