Đài Chân Lý Á Châu: Chương trình 08g30, Thứ Tư 28/03/2018 - Yêu Chúa

Nóng