Bớt cái “tôi” để cha mẹ tìm được sự đồng điệu với con cái


Tin liên quan:
✔️ Hãy cho con những trải nghiệm
✔️ Hỗ trợ, vấn an và động viên con em
✔️ Con em chúng ta cần phải học được những bài học vấp ngã
✔️ Chỗ dựa an toàn cho những tâm tư của con cái
✔️ Nhân một vụ tự tử, bàn về "Giá trị sự sống của mỗi con người là cao quí và vô giá"!
✔️ Đừng bao giờ so sánh con em mình với người khác
✔️ Điều khó diễn đạt của những “vết thương lòng” nơi trẻ em
✔️ Dạy dỗ bằng đe doạ ảnh hưởng đến não trạng con trẻ
✔️ Đối thoại trong gia đình để hiểu những uẩn khúc của con em
✔️ Sức khỏe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con? (Phần 1)
✔️ Sức khỏe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con? (Phần 2)

Phần I :

Phần II :

Tin liên quan:
✔️ Hãy cho con những trải nghiệm
✔️ Hỗ trợ, vấn an và động viên con em
✔️ Con em chúng ta cần phải học được những bài học vấp ngã
✔️ Chỗ dựa an toàn cho những tâm tư của con cái
✔️ Nhân một vụ tự tử, bàn về "Giá trị sự sống của mỗi con người là cao quí và vô giá"!
✔️ Đừng bao giờ so sánh con em mình với người khác
✔️ Điều khó diễn đạt của những “vết thương lòng” nơi trẻ em
✔️ Dạy dỗ bằng đe doạ ảnh hưởng đến não trạng con trẻ
✔️ Đối thoại trong gia đình để hiểu những uẩn khúc của con em
✔️ Sức khỏe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con? (Phần 1)
✔️ Sức khỏe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con? (Phần 2)

Về đầu trang