Best of Phi Nhung - Paris By Night Collection 1

1. Lý Con Sáo Bạc Liêu (Phan Ni Tấn)
2. Phải Lòng Con Gái Bến Tre (Phan Ni Tấn, thơ: Luân Hoán) 5:09
3. Chiều Lên Bản Thượng (Lê Dinh) 11:19
4. Nỗi Buồn Chim Sáo (Huỳnh Ngọc Đông, Đynh Trầm Ca) 16:09
5. Chuyện Làm Dâu (Võ Thiện Thanh) 20:48
6. Vọng Kim Lang & Bậu Đi Theo Người (Nguyễn Ngọc Thạch) 26:22
7. Tủi Phận (Thái Hùng) 31:41
8. Quê Hương Mùa Xuân (Tiến Luân) 36:43
9. Bỏ Phố Lên Rừng (Châu Kỳ) 40:40
Về đầu trang