Bài thánh ca "Domine, exaudi" (Lạy Chúa xin lắng nghe), Thứ Sáu Tuần Thánh, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Vatican - Yêu Chúa

Nóng