"Thế mạng" - phim về cha thánh Maximiliano Kolbe (bản HD, thuyết minh)

Nhóm phiên dịch Mai Khôi xin trân trọng giới thiệu bộ phim "Thế mạng" (Zycie za zycie. Maksymilian Kolbe), về cuộc đời và gương chứng nhân tử đạo của cha thánh Maximiliano Kolbe. Không chỉ là hành động quả cảm hy sinh mạng sống thế mạng cho một người tù xa lạ, bộ phim còn là các cảnh tả thực trong trại tử thần Auschwitz của Đức quốc xã, cùng câu chuyện đời, nhân cách của cha thánh và của các nhân vật liên quan.
Nhóm phiên dịch Mai Khôi xin trân trọng giới thiệu bộ phim "Thế mạng" (Zycie za zycie. Maksymilian Kolbe), về cuộc đời và gương chứng nhân tử đạo của cha thánh Maximiliano Kolbe.

Không chỉ là hành động quả cảm hy sinh mạng sống thế mạng cho một người tù xa lạ, bộ phim còn là các cảnh tả thực trong trại tử thần Auschwitz của Đức quốc xã, cùng câu chuyện đời, nhân cách của cha thánh và của các nhân vật liên quan.


✒️ Đây là “thu hoạch” từ Lớp làm quen dịch thuật, nếu bạn muốn tham dự lớp miễn phí, bổ ích này, xin liên hệ tại đây:

https://www.maikhoi.net


Một số phim do Nhóm phiên dịch Mai Khôi làm thuyết minh:
Về đầu trang