Phát biểu đầy quyết tâm của chị Cấn Thị Thêu sau khi ra khỏi ngục tù CS (10.2.2018) - Yêu Chúa

Nóng