Ngày 06.02: Thánh Phaolô Miki Nhật Bản và các bạn tử đạo - Yêu Chúa

Nóng