Một số tin RFA ngày 07-02-2018 - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 07-02-2018

- Hoàng Đức Bình bị kết án tù 14 năm

- Tin tức thời sự: Kết án hai nhà hoạt động phản đối Formosa