Một số tin RFA ngày 06-02-2018 - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 06-02-2018

- Tết Mậu Thân 1968 trong tâm tưởng của người Việt

- Tin tức thời sự: Án chung thân thứ hai cho Trịnh Xuân Thanh