'Trống vắng chiều nay', và câu hỏi của Chúa: 'Con tìm gì?' - Lm. Bill Grimm, MM. (UCANEWS) - Yêu Chúa

Nóng