Tông du Pêru và một số hình ảnh đáng nhớ (20.01.2018) - Yêu Chúa

Nóng

Tông du Pêru và một số hình ảnh đáng nhớ (20.01.2018)

- ĐTC đã đến Peru với sự quan tâm đặc biệt đến dân tộc thiểu số của đất nước này và sự tàn phá rừng

- Cách người thổ dân Hogar Principito chào đón ĐTC đến Puerto, Peru

- ĐTC đã đến vùng Puerto Maldonado, Peru và cách người thổ dân Amazon chào đón ngài