Tông du Pêru: Một số hoạt động tiêu biểu trong ngày 19.01.2018 - Yêu Chúa

Nóng

Tông du Pêru: Một số hoạt động tiêu biểu trong ngày 19.01.2018

- Pêru: Đức Thánh Cha gặp gỡ Tổng Thống, chính quyền và ngoại giao đoàn, 19.01.2018

- Pêru: Đức Thánh Cha thăm các em trong nhà Hoàng Tử Nhỏ, 19.01.2018

- Pêru: Đức Thánh Cha gặp gỡ các thổ dân bản xứ, 19.01.2018