ĐTC nói với người dân Trujillo: "Giữa cơn bão cuộc đời, Chúa đưa bàn tay của Ngài cho chúng ta" - Yêu Chúa

Nóng

ĐTC nói với người dân Trujillo: "Giữa cơn bão cuộc đời, Chúa đưa bàn tay của Ngài cho chúng ta"