Điểm tin buổi sáng ngày 16 tháng 1 năm 2018 và một số tin mới nhất hôm nay: - Yêu Chúa

Nóng

Điểm tin buổi sáng ngày 16 tháng 1 năm 2018 và một số tin mới nhất hôm nay:

Điểm tin buổi sáng ngày 16 tháng 1 năm 2018

Các tin mới nhất hôm nay:
- Nhật phản đối Trung Quốc đưa tàu ngầm nguyên tử đến vùng tranh chấp

- Quên dao mổ trong người bệnh nhân, bệnh viện ở Connecticut bị kiện

- Hàng ngàn công nhân thủy lợi Hà Nội bị nợ lương suốt hai năm

- Ông Đinh La Thăng xin tại ngoại

- Philippines quyết định cho Trung Quốc nghiên cứu biển

- Khí lạnh Bắc Cực đưa mưa băng giá đến Houston tuần này