ĐGH: Mâu thuẫn không nên bị quét giấu dưới thảm, chúng nên được thảo luận - Yêu Chúa

Nóng