Chilê: "Họ hết rượu rồi" - Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành ngày cuối tại Chilê, 18.01.2018 và một số tin mới nhất hôm nay - Yêu Chúa

Nóng

Chilê: "Họ hết rượu rồi" - Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành ngày cuối tại Chilê, 18.01.2018 và một số tin mới nhất hôm nay

Chilê: Họ hết rượu rồi - Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành ngày cuối tại Chilê, 18.01.2018

Các tin mới nhất hôm nay:
- Chilê: Nền giáo dục thăng tiến sự chung sống trong hòa bình, 17.01.2018

- Chilê: Đức Thánh Cha gặp gỡ các bạn trẻ: Hãy kết nối với Chúa Giêsu, 17.01.2018