Vợ giết chồng, chặt chân tay, rồi sống với xác chết 6 tháng - Yêu Chúa

Nóng