Trung Quốc công bố kế hoạch dùng mạng lưới vệ tinh do thám Biển Đông - Yêu Chúa

Nóng

Trung Quốc công bố kế hoạch dùng mạng lưới vệ tinh do thám Biển Đông