ĐTC Phanxicô ở Bangladesh: “Ngày nay sự hiện diện của Thiên Chúa còn được gọi là ‘Rohingya’” - Yêu Chúa

Nóng